Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer

Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.honzafoto.cz je Jan Musil, Lexova 2377, 53002 Pardubice, IČ: 75362490, která je v souladu se zák. č. 121/2000 sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „provozovatel“).

Provozovateli náležejí všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.honzafoto.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.honzafoto.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Fotografie lze užít pro osobní potřebu fyzické osoby. V případě komerčního užítí, mě prosím kontaktujte na honza@pribehysvetla.cz, případně můžete užít nezměněnou fotografii s uvedením autora a zdroje. (Honza Musil Fotograf  |  honzafoto.cz)

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití k přístupu na stránky www.honzafoto.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat na e-mailové adrese honza@pribehysvetla.cz nebo na poštovní adrese, uvedené na stránce kontakty či na stránce pojednávající o autorských právech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google a Smartlook, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Nepředávám žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako nedůvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. V závislosti na účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

Cookies

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám. Získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Více informací naleznete také na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách jsou uvedeny odkazy, které vedou na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky. Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Vyjádření ÚOOÚ k používání cooies a souhlasu s jejich ukládáním https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29973

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika, plynoucí uživateli z používání těchto stránek, závisejí zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena html5, vizuální stránka prezentace využívá css 3.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu pdf nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč adobe reader, jenž je zdarma ke stažení na stránkách společnosti adobe systems, inc.

Závěr

Veškeré informace umístěné na webu www.honzafoto.cz jsou informativního charakteru. Vyhrazuji si právo v případě potřeby změnit tyto zásady.


Aktuální informace emailem

Nebudu vás obtěžovat ničím co by vás nezajímalo, ale nově je potřeba mít k tomu váš písemný souhlas, prosím tedy o vyplnění a odeslání tohoto formuláře, děkuji. Váš souhlas je platný podobu 3 let a můžete kdykoli požádat o jeho zrušení.

Mám zájem být informován o novinách emailem. Žádám o zařazení do evidence v distribučních seznamech, vedených Honzou MusilemMenu
třeba REM kod