Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer

Můj příběh / My story

Příběhy světla / Stories of Light

O mě

Kopci zvlněná a hustými lesy osázená Vysočina se stala na podzim roku 84 mým rodným krajem. Už od mala jsem se rád toulal okolní krajinou a pozoroval její krásu a proměny přírody. A když se mi dostala do rukou ve 14 letech kinofilmová zrcadlovka, bylo jasno.

Velice často jsem sám vyrážel do pro mě neznámých světů a pořízení fotografie byl jediný způsob, jak přátelům vyprávět příběhy z těchto cest. Jeden z mých dřívější projektů se jmenoval Stíny minulosti, jelikož jsem věřil, že snímky mnou zachycené jsou pouze pomíjivým odrazem toho co bylo a už není.

Později jsem pochopil, že na minulosti ani budoucnosti nezáleží, a že snímek je vlastně obrazem přítomného okamžiku. Okamžiku, který zachycením světla v útrobách fotoaparátu vypráví příběhy, Příběhy světla. Ano, je to právě světlo, které se rodí hluboko uvnitř Slunce a tisíce let putuje k jeho povrchu, aby pak za několik minut dopadlo k nám na Zemi...

A mohlo nám tak vyprávět příběhy světa, které jsou jako kouzlem zaznamenány na snímku.

Od roku 2013, kdy jsem se vrátil ze své cesty do Číny, pravidelně přednáším dobrodružství z mých cest do různých koutů naší Země. Trvalo mi to nějaký čas, než jsem byl připraven věnovat se fotografii profesně a na plno. A tak od roku 2016 pořádám fotografické kurzy a workshopy, mým cílem je předat své know how a inspiraci ostatním fotografickým nadšencům.


Hezký den Honza Musil
Honza M. fotograf

About me

The undulating hilly landscape of the Czech Highlands covered with dense forests became in the spring of 1984 my homeland. Since my childhood, I have loved wandering in the country and watching its beauty and changes of the nature. When I was 14 I held a reflex film camera for the first time and that was the start of my passion.

Very often I set out discovering new worlds; and taking pictures was the only way how I could tell stories about these adventures to my friends. One of my earlier projects was called “Shadows of the Past” because I believed that the pictures I made are only a fleeting reflexion of things that have already ceased to be.

Later I realized that neither past nor future matter and that a photograph is actually a picture of the present moment. The moment which can tell stories thanks to the light captured inside the camera, the Stories of Light. Yes, and this very light is born deep inside the Sun and travels thousands of years to its surface to fall on Earth in several minutes ...

... where it can tell stories of the world, that are almost magically captured in the photographs.

Since 2013, when I returned from my trip to China, I regularly give lectures about my travel adventures in the various parts of the world. It took me a while before I was prepared to become a professional full time photographer. And since 2016, I lecture photographic courses and workshops; my goal is to share my know-how and inspiration with other photography fans.


Have a nice day Honza Musil
Honza M. photographer

Můj příběh
Menu
třeba REM kod